แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ของพืชออนไลน์

ที่นี้ต้อนรับท่านเสมอ เรายินดีมากที่ท่านมาเยี่ยมเยืยนเว็บไซต์ของเรา ....

ความน่าสนใจพันธุกรรมพืช

บนโลกใบนี้มีพืชหลากหลายพันธุกรรม หากเราเรียนรู้ว่าสิ่งมีว่าชีวิตนั่นให้ประโยชน์หรือโทษอย่างไร ก็จะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากพืชเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้งานได้สุงสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ยึดปรัชญาตามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญาอดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรือง วัฒนา ของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานที่ติดต่อ
 • Phone
  (+66) 077-519495
 • E-Mail
  chomphon@mju.ac.th
 • Address
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 99 หมู่ 5 บ้านแหลมสันติ
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

 • จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด 12910 ครั้ง
 • การเข้าถึงหน้านี้ 5 ลำดับล่าสุด(เวลา)
  6/15/2024 1:01:26 AM
  6/14/2024 5:58:25 PM
  6/14/2024 7:10:10 AM
  6/14/2024 1:25:35 AM
  6/13/2024 9:31:55 AM